Home / Event / PRAGUE: 3 WEEKENDS – Course full! Ausgebucht!

PRAGUE: 3 WEEKENDS – Course full! Ausgebucht!

Friday 08 February - Sunday 10 February 2019
Starts 18:00 on first day - Finishes 13:00 on last day


“Knowing what to do, when you don’t know what to do,” Max Van Manen.

Níže naleznete informace v češtině

In a theater clowning workshop, we break away from outdated ways of seeing ourselves and being; we dance with our uncertainties and enjoy our problems. Through theater and improvisation exercises, we uncover mysteries in mistakes and experience ourselves in relationship to others and world. This playful process, combined with feedback, opens up new ways of being present in the world and nurtures a joyful freedom.

Course Description: Teaching is, more often than not, unpredictable. In a classroom, we are expected to be tactful, intuitive, sensitive and make crucial decisions that affect individuals and the group. As Alan Maley shares, teachers need training to help them deal with and create conditions for handling the unknown and for embracing risk, to develop the ability to ‘think on one’s feet’ and respond in the moment (Maley & Underhill, 2012). These skills may often feel unlearnable. Thankfully they are not.

In theater clowning, we turn to the spirit of our inner clown to practice improvisational readiness. When we embrace paradox, confusion and our personal challenges, suddenly the impossible becomes possible. The clown schools us in the art of welcoming every gift life offers, especially our perfect mistakes.

Through warm ups, gentle physical exercises and self-reflection, we practice the ability to be present and set our imaginations free. We leave behind preconceived plans and explore letting something happen instead of making it happen…effortless heart centered intuition. If you can breathe, you can enjoy the lighthearted benefits of the red nose.

Participants: No previous experience is needed to be touched by the clown’s magic. We don’t become clowns, we step into the state of the clown. Open to anyone in the field of teaching, teachers, assistants, parents, administrators, coordinators, etc.

Workshop Dates:

Weekend 1: 8.-10.2. 2019
Weekend 2: 15.-17.3. 2019
Weekend 3: 29.-30.3. 2019

Workshop Times: Friday 18:00 – 20:00, Saturday 10:00 – 17:00, Sunday 10:00-13:00

Languages: English and Czech

Course Fee: 400 euros (includes all three weekends, full payment confirms registration)

Please note: this fee has been kept exceptionally low to enable Czech participants to take part in the course; if you are coming from a country such as Germany, France, UK, Switzerland, Netherlands, we suggest a course fee of 700 euros.

Accommodation: Prague Waldorf School, free of cost

Registration: catherine@nosetonose.info

An email followed by your deposit to the following account confirms your place. Please include PRAGUE 3 WKD in the bank transfer.

BANK ACCOUNT: Catherine Bryden

BANK: GLS Bank

BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE88 4306 0967 7012 7867 00

Address: Waldorf School Prague, 158 00 Praha 5-Jinonice, Butovická 228/9, Butovická, Czech Republic

 

Workshop 3 víkendy: Oslava neočekávaného

Shrnutí: V divadelním klauningovém workshopu se oprostíme od zaběhlého vnímání sebe sama, zatančíme si s našimi nejistotami a vychutnáme si všechny vzniklé problémy. Pomocí divadelních a improvizačních cvičení odkryjeme mysterium skryté v chybách a zažijeme sebe sama ve vztahu k druhým a ke světu. Tento hravý proces ve spojení se zpětnou vazbou nám pomůže otevřít nové cesty pro bytí v přítomném okamžiku a podpořit radostný pocit svobody.
Popis kurzu: “Vědět, co udělat, když netuším, co mám udělat.

Knowing what to do, when you don’t know what to do,” Max Van Manen.

Proces vyučování je často velmi nepředvídatelný. Ve třídě se očekává, že budeme taktní, citlivý a vnímavý, přijímáme rozhodnutí, která ovlivňují jednotlivce a skupinu. Alan Maley říká, že učitelé potřebují školení, které by jim pomohlo vypořádat se s neznámem a strachem, a vyvinout schopnost ‘myšlení za pochodu’ a reagovat v daném okamžiku (Maley & Underhill, 2012). Tyto schopnosti se často jeví jako nenaučitelné. Naštěstí se ale naučit dají. V divadelním klauningu se obracíme k duši našeho vnitřního klauna, abychom cvičili improvizační pohotovost. Pokud přijmeme paradox, zmatek a naše osobní nedostatky, pak se najednou nemožné stává možným. Klaun nás učí přijímat s otevřenou náručí každý dar, který nám život přináší, zejména naše dokonalé chyby.

Není nutná žádná předešlá zkušenost, abychom se nechali dotknout kouzlem klauna. Nestáváme se klauny, vstupujeme do prostoru klauna. Pomocí zahřívacích cvičení, jemných fyzických cvičení a sebereflexe, cvičíme schopnost žít v přítomnosti a uvolnit křídla naší imaginaci. Všechny plány necháváme ležet za sebou a zkoumáme jaké to je, když se něco děje jen tak, místo toho abychom se snažili, aby se něco událo … přirozená srdeční intuice. Pokud dokážeme dýchat, můžeme si s lehkostí užít všechny přednosti červeného nosu.

Termíny:

Weekend 1: 8.-10.2. 2019
Weekend 2: 15.-17.3. 2019
Weekend 3: 29.-30.3. 2019

Časy: pátek 18:00 – 20:00, sobota 10:00 – 17:00, neděle 10:00-13:00

Cena: 400 Euro (zahrnuje všechny 3 víkendy, registrace je platná po zaplacení plné výše poplatku)

Jazyky: anglicky a česky

Kontakty: Karolina Stupkova, karolina.stupkova@googlemail.com

Ubyto

vání: zdarma ve WŠ Butovická 228/9, Praha-Jinonice

BANK ACCOUNT: Catherine Bryden

BANK: GLS Bank

BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE88 4306 0967 7012 7867 00

Map Unavailable

Categories

Top